Nå en internationell publik genom Form

Genom att annonsera i Form når du som annonsör en bred publik av arkitekter, designer, inredare, formgivare och producenter. I första hand finns målgruppen i Sverige och Norden, men vår engelska edition når även övriga världen. Form är en av världens äldsta tidningar i sitt slag, grundad 1905. 109 år senare fick den branschens finaste utmärkelse – Årets Tidskrift.

Form, magasin för arkitektur och design är en facktidskrift med prenumeranter som troget läser tidningen år efter år. Forms upplaga mäts av Tidningsstatistik, TS, och uppgår till 8 000 ex, men tidningen trycks oftast i upp till 10 000 exemplar beroende på deltagande i event och mässor. Antalet läsare ligger närmare 25 000, tack vare att varje tidning läses av 4,7 personer när den går på cirkulation på arkitekt- och designkontor.

Form ges ut med sex nummer per år i en svensk och en engelsk edition.

Annonsera i Form och på formmagazine.com 

Ladda ned Forms mediakit

För ytterligare information och annonsbokning, välkommen att kontakta:

Krister Bläsung
Krister.blasung@advertise.se
ADVERTISE AB
Adress: Box 55660 102 15 Stockholm
Tel: 070-74 81 158
Besöksadress: Nybrogatan 17

www.advertise.se