Kontakta Form

Prenumerationsärenden och medlemsfrågor

Har du ett prenumerationsärende? Du kan hantera din prenumeration online.

Du hittar ditt kundnummer antingen på ditt medlemskort i Svensk Form eller på din faktura från Form. Använd det för att göra exempelvis adressändringar, betalningar eller för att förnya din prenumeration, hos vår kundservice hos Flowy

Bo Madestrand, Chefredaktör

bo.madestrand@formmagazine.com

Andreas Karperyd, Art Director

andreas.karperyd@formmagazine.com

Krister Bläsung, Annonsförsäljning

Krister.Blasung@advertise.se
+46 707481158

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2035.4682558038764!2d18.08232315166272!3d59.325135781567305!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x465f9d5616e21c1f%3A0xd5b176fb8cdc0c61!2sF%C3%B6reningen+Svensk+Form!5e0!3m2!1ssv!2sse!4v1466092645277

UTGIVARE Mandelgren Magazine AB
ADRESS  Box 204, SE – 101 24 Stockholm
BESÖKSADRESS  Svensksundsvägen 13, Skeppsholmen, Stockholm

REPRO LINJEPUNKT

TRYCK NORRA SKÅNE OFFSET AB JESSICA HANSSON jessica.hansson@nso.se  +46 (0)451 745023 eller BJÖRN BERTILSSON bjorn.bertilsson@nso.se +46 (0)451 745018

Prenumerationskostnader

SVERIGE  Ett år inklusive medlemskap i föreningen Svensk Form, 580 SEK

STUDENT SVERIGE  Ett år inklusive medlemskap i föreningen Svensk Form, 325 SEK

NORDEN/BALTIKUM 790 SEK

EUROPA  990 SEK

ÖVRIGA VÄRLDEN 1290 SEK

Porto är inkluderat i priset.

Kundservice

Utför dina prenumerationsärenden själv på vår Kundservice-sida. Problem? Kontakta vår kundservice hos Flowy på telefon +46 (0)8 799 62 68 (vardagar 08.00-18.00) eller form@flowy.se