Mandelgren Magazine AB:s Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsregler, förkortade GDPR. Den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ställer krav på personuppgiftsansvariga att säkerställa att tillräckliga garantier lämnas till den enskilde användaren och att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att databehandlingen ska ske på ett säkert sätt.

Som ett förlag som värnar om integritetsfrågor har vi på Mandelgren Magazine AB tagit fram en integritetspolicy som ska hjälpa dig att förstå vilka data vi samlar in, vad vi använder denna data till och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna integritetspolicy är således avsedd att säkerställa att Mandelgren Magazine AB behandlar personuppgifter som tillhör våra användare i enlighet med användarens instruktioner och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 1. Insamling av information och spårning
 • När du besöker vår webbplats

Mandelgren Magazine AB använder Google Analytics och cookies för att förbättra vår service, vår användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från IP-adressen är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonym trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Vi samlar inte in övrig information som ålder, kön, intressen, bankuppgifter eller vad du klickar på. Den insamlade informationen används endast för att skapa en överblick över hur webbplatsen används. Informationen används inte till något annat, t ex att se vem som besöker webbplatsen.

 1. När du kontaktar Mandelgren Magazine AB

2.1 Medlems- och prenumerantkontakt

Om du väljer att bli medlem i Svensk Form och/eller prenumerera på tidskriften Form kommer personlig information registreras i kundservice i Svensk Forms medlemsregister hos Pressdata, som tillsammans med Svensk Forms kansli hanterar samtliga medlemsuppgifter.

Pressdata hanterar all kundservice till medlemmarna och uppgifterna används endast inom Svensk Form. Samtliga personuppgifter raderas automatiskt då en person avslutar sitt medlemskap och/eller prenumeration. Under 2018 kommer person- och bankkontouppgifter för inbetalning av medlemsavgifter även att hanteras av Autokort.

2.2 Principer gällande lagring av personuppgifter efter intresseavvägning

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter även med stöd av en intresseavvägning:

– Administration av processer kring återkommande events som Mandelgren Magazine arrangerar som tex Form Symposium

– Administration av processer kring specifika projekt som t ex Form Symposium eller Form Award

– Intern och extern publicering av bild, filmer och ljudupptagningar under vissa omständigheter.

2.3 Ansökan till ledig tjänst eller praktikplats

Om du söker en ledig tjänst hos Mandelgren Magazine AB lagrar och hanterar vi informationen i rekryteringssyfte för att kunna kontakta dig. Om du samtycker till framtida rekryteringsmöjligheter eller annan framtida kontakt kan vi efter ditt skriftligt godkännande även komma att lagra informationen i syfte att kontakta dig för annat jobb eller information om vår verksamhet.

2.4 Anmälan till event

Anmälan till våra events sker antingen via mejl eller via ett externt biljetthanteringssystem, Biletto eller Confetti. När dina data hanteras i dessa externa system gäller respektive systems integritetspolicy. När du anmäler dig till våra events via mejl samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter för detta ändamål. Hanteringen av dina uppgifter för detta ändamål kan efter ditt godkännande, eller intresseavvägning, även komma att föras över till vårt adressregister Apsis för framtida utskick. Du kan när som helst kan meddela att du vill avregistrera dig och bli raderad från vårt adressregister.

2.5 Utskick av nyhetsbrev och annan återkommande information

Samtliga prenumeranter på våra nyhetsbrev har samtyckt till att vara mottagare av våra nyhetsbrev och därmed ingå i vårt adressregister. Vid varje nytt utskick av information eller nyhetsbrev så finns alltid möjlighet att välja att raderas från adressregistret, s.k. opt-out. Vid registrering av ny adress tillämpar vi principen opt-in, dvs. att du aktivt måste samtycka till att vi hanterar dina kontaktuppgifter i vårt adressregister i e-postkommunikationsverktyget Apsis.

 1. Informationssäkerhet

Mandelgren Magazine AB är noga med säkerheten runt personlig information. När vi samlar in information om dig ser vi även till att informationen skyddas mot otillåten tillgång, förlust, manipulering, förfalskning, förstörelse eller obehörigt avslöjande. Detta görs genom lämpliga tekniska åtgärder.

 1. Tillgång till information

Du har alltid rätt att begära ut informationen vi har lagrat om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på info@formmagazine.com. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat. För eventuella efterföljande begäran om utdrag kan vi debitera dig en administrativ avgift.

 1. Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Svensk Form längre lagrar din information, vänligen kontakta oss.

 1. Länkar till andra webbplatser

Vår integritetspolicy gäller för våra tjänster på våra webbplatser. Våra webbplatser innehåller även länkar till andra webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy.

 1. Ändringar

Vi har rätt att ändra i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. Svensk Form kommer inte minska dina rättigheter som anges här utan att begära godkännande av ändringarna. Eventuella ändringar i vår integritetspolicy kan du hitta på vår webbplats.

 1. Sammanfattning

Enligt lag får vi samla in begränsad information om dig i syfte att förbättra våra tjänster.

 • Vi säljer ingen information eller delar med oss av denna till tredje part
 • Vi använder inte information till något annat än vad vi anger
 • Vi ser till att all information lagras säkert
 • Vi raderar all information som vi inte längre har användning för efter det att vi har gjort en intresseavvägning
 • Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet
 • Du kan när som helst begära ut, korrigera eller radera information Mandelgren Magazine AB lagrat om dig

Den här versionen av policyn gäller från och med 1 juli 2018.

Om du har ytterligare frågor om Mandelgren Magazine AB:s lagring och hantering av information vänligen kontakta vår GDPR-koordinator Anneli Wardell på nedan adress:

Mandelgren Magazine AB, Att: Anneli Wardell

Box 204, 101 24 Stockholm, Sweden
Visiting address: Svensksundsvägen 13, Skeppsholmen
Phone: +46 (0)8 463 31 30

E-post: info@formmagazine.com
www.formmagazine.com