Bröligt, fläskigt och glansigt vackert

Milou Allerholm intervjuar Hanna Hansdotter som är aktuell med ett offentligt verk till Hötorgets tunnelbanestation i Stockholm. Hansdotters provokativa former bearbetar glasets inneboende eleganta karaktärsdrag. Hon skapar verk som relaterar till kroppens ramverk, men som liksom kroppar kan sträcka sig utanför den utmätta ramen och utmana dess normativa förväntningar. ”Jag följer Stina Wolters på Instagram, hon brukar säga att hon ser kroppen som ett formäventyr (…) Det är fint att tänka på det på det sättet”, berättar Hanna Hansdotter. Läs intervjun i sin helhet i nya numret av Form!