Dumpster diving-design

Vi håller andan och djupdyker i ämnet hållbar formgivning med Malmö Upcycling Service och deras dumpster diving-design. Föreställ dig ett framtidsscenario när samhället har förbrukat alla resurser, kvar ligger drivor av det vi normalt kallar skräp – vad gör vi då? Läs om ett synsätt som betraktar materialen likvärdiga såväl före som efter att de kasserats i Carolina Söderholms intervju med Anna Gudmundsdottir – ”materialmäklaren” som är projektledare för SPOK och medgrundare till M.U.S. Läs hela texten i senaste numret av Form.